Київ, вул. Сковороди 2, корпус 1, кімната 327

(044) 425 60 11 philosophy@ukma.edu.ua

Освітні програми

Кафедра здійснює підготовку на усіх рівнях вищої освіти, окрім початкового:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (бакалаврат)

Здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю «033 – Філософія» в галузі знань «03 – Гуманітарні науки». На базі бакалаврської програми з філософії в НаУКМА також діє сертифікатна програма з релігієзнавства.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти (магістеріум)

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «033 – Філософія» в галузі знань «03 – Гуманітарні науки».

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (аспірантура)

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії (Ph.D.) за спеціальністю «033 – Філософія» в галузі знань «03 – Гуманітарні науки».

Четвертий (науковий) рівень вищої освіти (докторантура)

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук за спеціальністю «033 – Філософія» в галузі знань «03 – Гуманітарні науки».