Київ, вул. Сковороди 2, корпус 1, кімната 327

(044) 425 60 11 philosophy@ukma.edu.ua

Про кафедру


Кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА: історія і сьогодення

Кафедру філософії та релігієзнавства НаУКМА було створено у 1992 р. з метою забезпечення підготовки фахівців з філософії, а також викладання філософських і релігієзнавчих дисциплін для студентів НаУКМА всіх спеціальностей. Вагома роль у становленні кафедри належала її фундатору й очільнику в 1992–2000 рр., доктору філософських наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Вілену Сергійовичу Горському (1931–2007). У 2000–2007 рр. кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА розвивалася під керівництвом кандидата філософських наук, доцента Валентина Івановича Гусєва. З 2007 р. до 2015 р. кафедру очолювала доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Марина Леонідівна Ткачук. З вересня 2015 року завідувачем кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА працює доктор філософських наук, професор Вадим Ігорович Менжулін.

Модель філософської освіти, запроваджена й успішно апробована кафедрою філософії та релігієзнавства НаУКМА, передбачає поєднання гуманітарної, природничо-наукової та професійної складових і застосування в навчальному процесі результатів новітніх наукових студій. Фахова філософська підготовка здійснюється з урахуванням кращого досвіду вітчизняних та іноземних інституцій. Переконливим свідченням високої якості професійної підготовки випускників-філософів НаУКМА є наявність серед них багатьох вже визнаних фахівців, зокрема й трьох докторів філософських наук. Успішна реалізація вихованців кафедри здійснюється не лише у викладацькій й дослідницькій роботі за фахом, а й у виконанні організаційних, видавничих, управлінських, експертно-консультативних, проектувально-аналітичних функцій у різноманітних наукових та освітніх інституціях, фондах, громадських організаціях, видавництвах тощо.

Запорукою ефективності підготовки бакалаврів і магістрів філософії у НаУКМА є потужний кадровий склад кафедри. Від початку історії кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА участь у її діяльності брали і беруть провідні вітчизняні й зарубіжні науковці. У різні роки з лекційними курсами в НАУКМА виступали професори Поль Рікер (Франція, «Політика та етика»), Тарас Закидальський (Канада, «Аналітична філософія»), Роланд Піч (Німеччина, «Середньовічна філософія»), Алан Ватт (Великобританія, «Британський емпіризм», «Французький структуралізм», «Філософія Ніцше»), Ельжбета Матиня (США, «Історія ідей»), Олександр Онофрійчук (Канада, «Релігії світу»), Хозе Казанова (США, «Соціологія релігії»), Джеймс Янг (США, «Християнство і релігії світу»), Андрій Накорчевський (Японія, «Релігійні течії Японії»), Говард Біддульф (США, «Світові релігії»), Світлана Кобець (Канада, «Аскетичний імператив у християнській культурі»), Світлана Вишневська (Польща, «Історико-критичні методи біблійної екзегези»), Хенрик Зімонь (Польща, «Африканські релігійні традиції»), Мірко Вішке (Німеччина, «Актуальні проблеми історико-філософського пізнання»). Упродовж багатьох років викладачами кафедри були такі відомі українські філософи, як академік НАН України Мирослав Володимирович Попович (курс «Критичне мислення»), професори Сергій Борисович Кримський («Філософія»), Анатолій Миколайович Колодний («Релігієзнавство»), Ада Корніївна Бичко («Історія української філософії»), Тамара Іванівна Ящук («Філософія історії», «Соціальна філософія», «Філософія господарства»). Нині у складі кафедри філософії на релігієзнавства НаУКМА працює близько 30 кандидатів та докторів наук, з-поміж яких – провідні українські науковці в різних галузях філософського знання.

За роки свого існування кафедра здобула авторитет не лише освітнього, а й наукового осередку, в якому сформувалась потужна історико-філософська школа. Викладачі, аспіранти та докторанти кафедри беруть систематичну участь у виконанні дослідницьких проектів, виступають із численними публікаціями; видають два фахові збірники наукових праць – «Наукові записки НаУКМА. Сер. Філософія та релігієзнавство» (з 1996 р.) та «Маґістеріум: Історико-філософські студії» (з 1998 р.); проводять наукові заходи всеукраїнського та міжнародного рівня. Кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА здійснює багаторічне наукове співробітництво з Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Українським філософським фондом, Інститутом філософії Жешувського університету (Польща). З 2009 р. кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА є членом Міжнародної міжуніверситетської мережі кафедр ЮНЕСКО «Культура миру через комунікацію» на засадах мережевого співробітництва за Програмою ЮНЕСКО «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО». Упродовж останніх років на кафедрі філософії та релігієзнавства НаУКМА виконано 5 докторських і близько 20 кандидатських дисертацій.

Слікувати за новинами кафедри, а також висловлювати власні міркування можна на сторінці кафедри філософії та релігієзнавства в соціальній мережі Фейсбук.