Київ, вул. Сковороди 2, корпус 1, кімната 327

(044) 425 60 11 philosophy@ukma.edu.ua

Наукова конференція «Біографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії (1819–1924)»

30 червня 2016 р. кафедрою філософії та релігієзнавства НаУКМА (за підтримки Міжнародного Благодійного фонду «Відродження Києво-Могилянської Академії») було проведено всеукраїнську наукову конференцію «Біографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії (1819–1924)»

Доповіді:

Марина Ткачук, доктор філософських наук, професор (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ): «Київська духовна академія у «дзеркалі» сучасної біографістики: здобутки і перспективи».

Сергій Головащенко, доктор філософських наук, доцент (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ): «Вітчизняне біблієзнавство в пошуках ідентичності: інституційні виміри та персональні творчі біографії».

Людмила Пастушенко, кандидат філософських наук (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ): «Архівна спадщина архієпископа Тихона (Тимофія Івановича Лященка) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського».

Ярина Юринець, старший викладач (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ): «Архівні джерела у вивченні життя і творчості випускників Київської духовної академії (матеріали до життєписів Володимира Бошка та Віктора Юденича)»

Максим Яременко, доктор історичних наук, доцент (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ): «Кар’єрні шляхи дітей київського духовенства (вихованців Київської духовної академії) у другу половину ХІХ – на початку ХХ ст.»

Світлана Кузьміна, доктор філософських наук, доцент (незалежний дослідник, м. Сімферополь): «Вихованці КДА брати Лебединцеви як історичні типи й особистості».

Вадим Менжулін, доктор філософських наук, професор (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ): «Релігія у житті психіатра: за матеріалами біографії почесного члена Київської духовної академії Івана Сікорського (1842–1919)».

Андрій Стародуб, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, м. Київ): ««Считаясь моим викарием, не находит нужным считаться с моим мнением…» : конфлікт між єпископами Агапітом (Вишневським) та Йаном (Поммером) (березень–серпень 1917 року)».

Володимир Бурега, кандидат історичних наук, кандидат богослов’я, професор (Київська духовна академія і семінарія УПЦ): «Взаємини в середовищі російської еміграції у 1920-30-х рр. як віддзеркалення внутрішнього життя Київської духовної академії у передреволюційний період».

Віктор Козловський, кандидат філософських наук, доцент (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ): «Петро Кудрявцев як дослідник кантівської філософії».

Організаційний комітет конференції:

Марина Ткачук, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України – голова;
Вадим Менжулін, доктор філософських наук, професор;
Сергій Головащенко, доктор філософських наук, доцент;
Ярина Юринець – відповідальний секретар.

Інформація про конференцію на сторінці кафедри в соціальній мережі Фейсбук