Київ, вул. Сковороди 2, корпус 1, кімната 327

(044) 425 60 11 philosophy@ukma.edu.ua

Публікації

До 25-річчя кафедри філософії та релігієзнавства Наукова бібліотека НаУКМА підготувала віртуальну виставку, де представлені збірники конференцій, наукові журнали, багатотомники, монографії і колективні праці викладачів кафедри. Оглянути основну частину представлених видань у паперовому вигляді можна також у трьох виставкових шафах на другому поверсі Бакалаврської бібліотеки ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів.


Періодичні видання:

Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство (науковий журнал, виходить двічі на рік, з 2018 р.)

Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство (фах. зб. наук. праць, виходив щорічно, 1996-2017)

Маґістеріум: Історико-філософські студії (фах. зб. наук. праць, виходив раз на 2 роки, 1998-2016)

Енциклопедичні видання:

Київська духовна академія в іменах : 1819–1924 : енциклопедія : в 2 т. – Т. 2 : Л–Я / упоряд. та наук. ред. Ткачук М. Л. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2017. – 1004 с.

Київська духовна академія в іменах : 1819–1924 : енциклопедія : в 2 т. – Т. 1 : А–К / упоряд. та наук. ред. Ткачук М. Л. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 738 с.

Колективні монографії, збірники праць:

Біографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії: збірник наукових праць / упоряд. і відп. ред. М. Л. Ткачук. ‒ К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. ‒ 232 с.

Філософська освіта в Україні: історія і сучасність : Колективна монографія / за ред. М. Л. Ткачук. – К. : ТОВ “Аграр Медіа Груп”, 2011. – 419 с.

Вибрані індивідуальні монографії викладачів кафедри:

2017

Minakov M. Development and Dystopia: Studies in Post-Soviet Ukraine and Eastern Europe (Soviet and Post-Soviet Politics and Society). – Stuttgart and Hannover: ibidem Press, 2018. – 280 p.

2016

Лютий Т. В. Ніцше. Самоперевершення / Тарас Лютий. – К.: Темпора, 2016. – 978 с.

2014

Козловський В. П. Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі / Віктор Козловський – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014.  – XXIX, 595 с.

2013

Лисий І. Я. Національно-культурна ідентичність філософії: сім наближень до теми / Іван Лисий. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 180 с.

2012

Головащенко С. І. Дослідження та викладання Біблії в Київській духовній академії ХІХ – початку ХХ ст.: Могографія / Сергій Головащенко. – К.: Видавничий відділ УПЦ, 2012. – 365 с.

2011

Вілен Горський: дотики, смисли, споглядання : зб. наук. пр. / за ред. М. Л. Ткачук ; упоряд. М. Л. Ткачук, Л. Д. Архипова. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 387 с.

2010

Менжулін В. І. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні / Вадим Менжулін. – К.: НаУКМА, Аграр Медіа груп, 2010. – 455 с.

2007

Мінаков М.А. Історія поняття досвіду: Монографія / Михайло Мінаков. – К.: Вид. Парапан, 2007. – 380 с.

2006

Горський В. С. Біля джерел : нариси з історії філософської культури України / Вілен Горський. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 257 с.

2005

Бондаревська І. А. Парадоксальність естетичного в українській культурі XVII – XVIII ст. : [Монографія] / Ірина Бондаревська. – К.: ПАРАПАН, 2005. –  308 с.

2004

Гусєв В. І. Вступ до метафізики / Валентин Гусєв. – К.: Либідь, 2004. – 488 с. 

Tichołaz A. Platonizm w Rosji / Anatolij Tichołaz. – Krakow: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. – 205 s.