Київ, вул. Сковороди 2, корпус 1, кімната 327

(044) 425 60 11 philosophy@ukma.edu.ua

Умови запису на вибіркові курси (2018)

Вхід до системи автоматизованого запису.

Вхід до системи здійснюється за адресою http://my.ukma.edu.ua/

Рекомендований браузер – Google Chrome.

Для входу вводяться Ваші логін та пароль, а також Ваша адреса електронної пошти, за якою Вам буде надсилатися повідомлення щодо ходу запису. Крім того, потрібно завантажити з бази САЗ файли з умовами запису та інструкцією щодо використання системи і підтвердити ознайомлення з цими документами.

Якщо під час реєстрації або запису у Вас виникнуть проблеми, звертайтеся до тимчасової служби підтримки за адресою: vovknj@ukma.edu.ua

Умови проведення запису на вибіркові дисципліни за допомогою системи автоматизованого запису.

 1. Система автоматизованого запису на вибіркові дисципліни (далі САЗ) дозволяє студентові записатися на вибіркові дисципліни, що пропонуються факультетами та кафедрами університету й сформувати свій індивідуальний навчальний план ( далі індивідуальний план) на наступний навчальний рік.
 2. Індивідуальний план складається з нормативної та вибіркової частини, обсяг навчального навантаження студента за навчальний рік становить, як правило, 60 кредитів. Тижневе навантаження студента не повинно перевищувати 24 години на тиждень для студентів, що навчаються за освітнім рівнем бакалавра та 18 годин на тиждень для студентів, що навчаються за освітнім рівнем магістра.
 3. В індивідуальний план студента автоматично вносяться нормативні дисципліни відповідного року навчання згідно з навчальним планом спеціальності та підраховуються години тижневого навантаження та кількість кредитів з цих дисциплін. На вибіркові дисципліни студент записується самостійно за допомогою САЗ.
 4. Запис на дисципліни та формування індивідуального плану за допомогою САЗ відбувається у терміни зазначені у «Календарному графіку навчально-методичної роботи» та оголошені деканатом. Студент несе відповідальність за своєчасне формування індивідуального плану та зміст вибіркової частини.
 5. Запис відбувається згідно з інструкцією до САЗ, складається з двох етапів і триває два тижні.
 6. Перший етап – запис на дисципліни. Тривалість цього етапу один тиждень, протягом якого студент повинен записатися на обрані дисципліни та сформувати свій індивідуальний план. На початку запису студент повинен ознайомитися з переліком нормативних дисциплін та з відповідною кількістю кредитів і годин тижневого навантаження по семестрах в своєму індивідуальному плані.

6.1. Студенти записуються самостійно: на вибіркові дисципліни циклу професійної та практичної підготовки згідно з навчальним планом своєї спеціальності, а на дисципліни циклу вільного виборуза навчальними планами будь-якої спеціальності відповідного освітнього рівня.

6.2. Запис на вибіркові дисципліни циклу професійної та практичної підготовки рекомендується здійснювати в першу чергу (у перші два дні), керуючись рекомендаціями випускової кафедри.

6.3. Під час першого етапу запису студент має право записуватися на будь-яку дисципліну або виписуватися з неї.

6.4. При формуванні групи з вибіркової дисципліни до списку в першу чергу, не залежно від часу запису, потраплять студенти, для яких ця дисципліна є професійно-орієнтованою. Черга решти студентів встановлюється відповідно до часу запису.

6.5. По завершенню першого етапу, САЗ визначає дисципліни, на які запис відбувся. Кожній дисципліні присвоюється відповідний статус:

 • «Відбулася» – надається тим дисциплінам, з яких сформована хоча б одна група;
 • «Не відбулася» – надається тим дисциплінам, на які записалося менше 80% від мінімальної кількість студентів у групі або не записалося жодного студента;
 • «Можливо відбудеться» – надається тим дисциплінам, на які записалося хоча б 80% від мінімальної кількість студентів у групі;

6.7. Якщо дисципліні, на яку записався студент, присвоєно статус «Відбулася» й студент потрапив до сформованої групи, він отримає повідомлення на електронну адресу, яку він зазначив під час реєстрації в системі електронного запису.

6.8. Якщо дисципліні присвоєно статус «Не відбулася», всі студенти, які обрали цю дисципліну,  будуть автоматично виписані з неї. В індивідуальному плані кожного такого студента дисципліна не буде відображатися і студентові надійде повідомлення на його електронну адресу.

6.9. Якщо дисципліні присвоєно статус «Можливо відбудеться», всі студенти, які обрали цю дисципліну, потрапляють до резерву. В індивідуальному плані кожного такого студента дисципліна буде відображатися червоним кольором.

6.8. Якщо, після завершення етапу запису, всі вибіркові дисципліни, на які записався студент, відбулися, кількість кредитів за рік становить 60, тоді індивідуальний план вважається сформованим і його корекція на наступному етапі неможлива.

 1. Другий етап – корекція. Тривалість цього етапу один тиждень. На цьому етапі студентові надається можливість дозаписатися на інші дисципліни замість тих, що не відбулися.

7.1. Дисциплінам, які отримали статуси «Відбулася» або «Можливо відбудеться» присвоюється статус набору:

 • Дозапис не можливий;
 • Дозапис можливий у сформовану групу
 • Дозапис можливий у групу резерву.

7.2. Після того, як у сформовану групу запишеться максимальна кількість студентів, запис на таку дисципліну буде припинений.

7.3.  Після того, як у групу резерву запишеться мінімальна кількість студентів, дисципліні буде присвоєно статус «Відбулася», а статус запису зміниться на «Дозапис можливий у сформовану групу».

7.4. Студент, який потрапив у резервну групу, має слідкувати за перебігом запису на тижні корекції. Якщо наприкінці тижня корекції статус дисципліни не змінився, студент залишається у резерві, тоді студентові дозволяється виписатися з цієї дисципліни та записатися на іншу, яка має статус набору «Дозапис можливий у сформовану групу».

7.5. По закінченню тижня корекції студент має перевірити свій індивідуальний план, сформований у САЗ та впевнитися, що всі дисципліни, на які він записувався під час тижнів запису та/або корекції відбулися, а кількість кредитів за рік становить 60.

 1. Після закінчення запису на вибіркові дисципліни та корекції запису (у разі потреби), індивідуальний план є сформованим і студент позбавляється можливості вносити дисципліни до індивідуального плану або виписуватися з обраних дисциплін. Усі дисципліни, внесені студентом у свій індивідуальний план є обов’язковими для вивчення. Якщо студент не буде відвідувати заняття з дисципліни, яка є в його індивідуальному плані, він буде мати академічну заборгованість, що тягне за собою позбавлення стипендії. Якщо студент буде відвідувати заняття з дисципліни, яка не зазначена в його індивідуальному плані, тоді ця дисципліна не буде зарахована студенту.
 2. Протягом наступного тижня після тижня корекції, студент роздруковує сформований індивідуальний план в 2-х примірниках, один з яких залишається після узгодження зі спеціалістом факультету в студента й зберігається протягом всього терміну навчання, другий передається  спеціалісту факультету. Обидва примірника підписуються тільки спеціалістом факультету.
 3. У разі невчасної передачі плану до деканату факультету студент вважається таким, що не спланував своє навчання на наступний навчальний рік. Це є грубим порушення навчальної дисципліни та навчального плану. У такому випадку протягом року студент буде вивчати лише нормативні дисципліни.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *